ករណីភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពណ៌ លឿង និងក្រហម

ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បញ្ចេញពន្លឺក្រហមគឺជាសញ្ញាឃាត់ឱ្យឈប់ អ្នកបើកបរត្រូវឈប់នៅមុខខ្សែបន្ទាត់គំនូសជាប់ពណ៌សកាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ឬមុខគំនូសសម្រាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់។ បើគ្មានឧបសគ្គនៅមុខ យានជំនិះខាងស្ដាំបំផុតអាចបត់ស្ដាំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន លើកលែងមានភ្លើងសញ្ញាក្រហមហាមបត់ស្ដាំ។

 

Leave a comment