កំពូលមហាសេដ្ឋីចិន Jack Ma និយាយពី"គុណវិបត្តិ៤យ៉ាង" និងគ្រោះថ្នាក់នៃភាពជោគជ័យ

មានមតិយោបល់ជាច្រើន អំពីមធ្យោបាយសំរាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទើបនឹងបើក ដែលអាចនាំផ្លូវរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅកាន់ទីកំពូលខ្ពស់នៃចុងកំពូល។ ប៉ុន្តែ ក្នុងពេលអ្នកនៅទីនោះ តើអ្នកអាចនៅទីនោះដោយរបៀបណា? តើអ្នកអាចនៅតែរក្សាមក្កុដនៃជោគជ័យ ហើយជៀសឲ្យផុតពីអន្ទាក់ដែលនឹងទំលាក់អ្នកចេញពីទ្រនំខ្ពស់ដោយរបៀបណា?

ការរក្សាភាពជោគជ័យ គឺជាអ្វីដែល Jack Ma ដឹងបានបន្តិចបន្តួចអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ Alibaba ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងទីផ្សារ E-commerce នៅចិនជាងមួយទសវត្ស។ នៅក្នុងការសន្ទនាថ្មីៗនេះជាមួយអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះ លោក ហ្វឹង សៀវកាង (Feng XiaoGang) , លោក Ma បានបង្ហាញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ពីអ្វីមួយដែលសំខាន់សំរាប់មនុស្សជោគជ័យគឺ "គុណវិបត្តិទាំង៤"។

គាត់មិនបាននិយាយជាសាធារណៈអំពីគុណវិបត្តិទាំង៤នោះទេ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោក ហ្វឹង សៀវកាងបានលើកយកមមកនិយាយ។

១.មិនអាចមើលឃើញ

បញ្ហាដែលមកជាមួយការរីកចំរើន និង​ជោគជ័យគឺអ្នកអាចងាយស្រួលបាត់បង់

15 comments

🖤 Уведомление,нa вaшe имя yтвepдили free билeт нa лoтo. Пoлyчитe пo ccылкe дaлee >>> https://forms.yandex.com/cloud/63147fd734efae8bd5f408f2/?hs=e829e0643bc554d7c541a9053a20d3e9& 🖤

vacvsc

Domenic

erkek yüzük modelleri erkek yüzük modelleri

erkek yüzük modelleri Üzerinde Bu Rapor inceleyin
erkek yüzük modelleri – Genel Bakış

erkek yüzük modelleri

Charles

istanbul evden eve nakliyat silivri kiralık fabrika

En {{ iyi | saglikli | esen | kazançli | yararli | bol | çok | uygun | yerinde }}{{ nakliye | tasimalik
}} sirketi olabilmek {{ için | göre | kendince |
düsüncesince | yoluna | ugruna | ayrilmis | özgü | maksadiyla | amaciyla | hakkinda }} elimizden gelenin {{ en | isaret |
genislik }} iyisini yaptik. istanbul evden eve {{ nakliyat | tasimacilik }} firmasi olarak {{ bütün | tam | eksiksiz | parçalanmamis
| tamlik | birlik }} Türkiye\’ye {{ hizmet | ihtimam | özen | bakim | is | görev }} sunuyoruz.
istanbul bölgesi evden eve {{ nakliyat | tasimacilik }} firmalari listesi.
Nakliyecilerden {{ fiyat | paha | eder }} teklifleri {{ almak | temizlemek | çekmek |
koparmak | yolmak | eksiltmek | kisaltmak | kaplamak | sarmak |
bürümek | elde etmek | kazanmak | baslamak | kullanmak | yutmak | yok etmek | gidermek | çalmak | soldurmak
| koymak | örtmek | iletilmek | }}{{ için | göre | kendince | düsüncesince
| yoluna | ugruna | ayrilmis | özgü | maksadiyla | amaciyla | hakkinda }} lütfen yukaridaki Teklif iste formunu
doldurunuz. Listeye firmanizi ücretsiz olarak {{ eklemek
| ilave etmek | ulamak }}{{ için | göre | kendince
| düsüncesince | yoluna | ugruna | ayrilmis | özgü
| maksadiyla | amaciyla | hakkinda }} tiklayiniz.

Istanbul {{ parça | lime | kirilma | modül | tane |
pasaj }} esya tasima, esya depolama, asansörlü nakliyat, {{ uluslararasi | ente
asyonal | beynelmilel | milletlerarasi }} evden eve, {{ sehir | site | kent | sanayi }} içi {{ ve | okunusu }} sehirler arasi {{
tasimacilik | transport | nakliyat | nakliyecilik | insan }} hizmetleri
veren sirketler bu platformda bulusuyor. Sizde yerinizi
{{ hemen | çabucak | sadece | yalniz }} alin.

istanbul evden eve nakliyat

yalova nakliye Üzerinde Buzz söylenti

Adrian

avax yorum shiba yorumlari

Avalanche, değişik alanlardan kullanıcıların gerçekleştirmek isteyeceği çeşitli finansal işlemlere imkân sunmayı
amaçlıyor. Kripto kazanç borsasının en ehemmiyetli faktörlerinden biri olan AVAX ise, avax versiyon yapan analistlere bakılırsa piyasada yaşadığı dalgalanmalar sebebiyle geleceğine yönelik belirsizliğini sürdürüyor.

avax yorum

avax yorum Hakkında Gerçekler Açığa

Shantell

avax yorum günlük ajanda

Avalanche, değişik alanlardan kullanıcıların gerçekleştirmek isteyeceği çeşitli finansal işlemlere
olanak sunmayı amaçlıyor. Kripto nakit borsasının en ekonomik faktörlerinden biri olan AVAX ise,
avax tefsir yapan analistlere nazaran piyasada yaşadığı dalgalanmalar sebebiyle geleceğine yönelik belirsizliğini sürdürüyor.

avax yorum

avax yorum Aptallar için

Leave a comment