WK Design

WP-U84 Double Coil Vertical Wireless Fast Charger

Sale price Price $20.50 Regular price

 -ជាប្រភេទwireless fast changerដោយមិនចាំបាច់ដោតខ្សែភ្ជាប់និងphone

-ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលភ្លេីងនៅកន្លែងធ្វេីការ

-បញ្ចូលចូលលឿនលេីសពីការរំពឹងទុក

-អាចមេីល វីដេអូ បណ្តេីរបញ្ចូលបណ្តេីរក៏បាន

-បញ្ចូលបានគ្រប់ម៉ូដែលទូរស័ព្ទអោយតែមាន wireless charger

-មានកាធានាជួនរយៈពេល6ខែ