WK Design

WP-U65 Lochon QC3.0 Fast Charger

Sale price Price $6.49 Regular price

-ជាប្រភេទដុំសាកfast charge QC3.0

-សាកថ្មបានលឿន មិនប៉ះពាល់ដល់phone

-មិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូ សម្រាប់ការងចាំសម្រាប់ការសាកថ្ម

-ប្រើបានសម្រាប់phone ប្រភេទandroid 

-មានកាធានាជួនរយៈពេល6ខែ