WK Design

P12 Super Fast Charging Wireless Headset

Sale price Price $17.49 Regular price

-ការហៅទូរស័ព្ទ HD
សាក ១០ នាទីលេងរហូតដល់ ៤ ម៉ោង
ចាក់ចម្រៀងរយៈពេល ៩ ម៉ោង (អតិបរមា)
មុខងារជំនួយសម្លេង
ខ្សែយូអេសប៊ីខ្នាតតូច