តំណឹងការងារ CASHIER & Sale:

ISmart Cambodia public from 2012, ismart9.com is the most popular Mobile phone accessory online & off-line shopping in Cambodia. Our business is based on systematize management and highly commitment team to serve the customers. Our headquarter and Main outlet are located at ##809, Kampuchea Krom Blvd., the main street in Phnom Penh city.
As the growth of market and our new Franchise outlets, allowing us to looking for more skillful candidate to join our road with the meaningful mission together!

more information go to website: www.ismart9.com.

កិច្ចការ CASHIER & Sale:
- គិតលុយតាំមប្រព័ន្ធPOS
- ធ្វើភេស្ជៈ
- Post / Live Video
- កិច្ចការផ្សេងៗដែលក្រុមហ៊ុនចាត់តាំង

លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស

1 មានអាកប្បកិរិយាល្អស្លូតបូតនិងស្មោះត្រង់
2 រូបរាងស្អាតបាត រួសរាយរាក់ទាក់
3 ឈ្លាសវៃនិងឧស្សាហ៍ មានឆន្ទៈជាអ្នកដឹកនាំ
4 មានជំនាញ និង បទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាង 2 ឆ្នាំនៅលើឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទចល័ត។
5 មានឆន្ទៈ & ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់។
6 មានសមត្ថភាពធ្វើការក្រោមសម្ពាធ។
7 ផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែល:
-បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញពាក់ព័ន្ធ(លក់ និង ទីផ្សារ)
-ចេះភាសាអង់គ្លេសនិងការអានល្អ។
-មានអាយុលើសពី 25 ឆ្នាំ។

ម៉ោងធ្វើការមានប្រើនចំរើស

Shift A: Mon-Fri 7am~2:30pm, Sat 8am~8pm, Sun OFF
Shift B: Mon-Fri 1:30pm~9pm, Sat OFF, Sun 8am~8pm

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនិងប្រាក់បៀវត្ស

១ ប្រាក់ខែគោល ចាប់ពី 250 ដុល្លាររហូតដល់ 350 ដុល្លារ (អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍)
២ មានការតំឡើងប្រាក់បៀវត្ស 10ដុល្លាររាល់ 3 ខែម្តង
៣ អាចនឹងទទូលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 30-50 ដុល្លារក្នុងមួយខែ
៤ មានកម្រៃជើងសារសម្រាប់ការលក់និងការផ្ដល់សេវាកម្ម
៥ ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត 10 ដុល្លារសម្រាប់ការមកធ្វើការទៀងទាត់
៦ មានឱកាសច្រើនក្នុងការឡើងតួនាទីនិងឡើងប្រាក់ខែ

* ប្រសិនបើអ្នកគិតថាត្រូវ​នឹងលក្ខខណ្ឌខាងលើ យកប្រវត្តិរូបមកដាក់នៅ​សាខា ISMART #809, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(១២៨). scan រឺ​ ចុចលើ QR Code ខាងក្រោម ដើម្បីរកមកទីតាំងក្នុងផែនទី​ Google map.

1 comment

បូ.ម៉េងឆាយ

ខ្ញុំមានបទពិសោធន៏លើកាងារផ្នែកលក់លើសប្រាំឆ្នាំអាចអាននឹងនិយាយភាសារអង់គ្លេសបានតើខ្ញុំអាចផ្ញើរប្រវត្តរូបតាមរយះណាដែរ?

Leave a comment