ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែក CASHIER & Barista

Job Description:

- គិតលុយតាំមប្រព័ន្ធPOS

- ធ្វើភេស្ជៈ

- កិច្ចការផ្សេងៗដែលក្រុមហ៊ុនចាត់តាំង

 

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនិងប្រាក់បៀវត្ស

១ ប្រាក់ខែគោល ចាប់ពី 180 ដុល្លាររហូតដល់ 250ដុល្លារ(អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍)

២ មានការតំឡើងប្រាក់បៀវត្ស 10ដុល្លាររាល់ 3 ខែម្តង

៣ អាចនឹងទទូលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 30-50 ដុល្លារក្នុងមួយខែ

៤ មានកម្រៃជើងសារសម្រាប់ការលក់និងការផ្ដល់សេវាកម្ម

៥ ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត 10 ដុល្លារសម្រាប់ការមកធ្វើការទៀងទាត់

៦ មានឱកាសច្រើនក្នុងការឡើងតួនាទីនិងឡើងប្រាក់បៀវត្

 

លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស

១  មានអាកប្បកិរិយាល្អស្លូតបូតនិងស្មោះត្រង់

២  រូបរាងស្អាតបាត រួសរាយរាក់ទាក់

៣ មានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ដែលពាក់ព័ន្ធ

៤ ឈ្លាសវៃនិងឧស្សាហ៍ មានឆន្ទៈជាអ្នកដឹកនាំ

៥ ផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញពាក់ព័ន្ធ

 

ម៉ោងធ្វើការមានប្រើនចំរើស

Fulltime A: Mon-Fri 7am~2:30pm, Sat 8am~8pm, Sun OFF

 

Fulltime B: Mon-Fri 1:30pm~9pm, Sat OFF, Sun 8am~8pm

 

Parttime A: Mon-Fri 7am~2:30pmy

Parttime B: Mon-Fri 1:30pm~9pm

parttime C: Sat-Sun 8am~8pm

 

* ប្រសិនបើអ្នកគិតថាត្រូវ​នឹងលក្ខខណ្ឌខាងលើ យកប្រវត្តិរូបមកដាក់នៅ​សាខា ISMART #809, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(១២៨). scan រឺ​ ចុចលើ QR Code ខាងក្រោម ដើម្បីរកមកទីតាំងក្នុងផែនទី​ Google map.

 

5 comments

vichet sorn

ទីតាំងនៅ

ភា សម្បើម

I want to apply cashier

So pheaktra

so.chetra.5203

Long SreyPov

Hello Dear sir or Madam Thank you for taking the time to review my application.

Long SreyPov

គិតលុយតាំមប្រព័ន្ធPOS

Leave a comment